ElinaHytonen

Kaikki blogit puheenaiheesta EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka

CO2 on hyödyllinen kaasu ilmakehässä?

Kokonaiskuva hiilidioksidista alkaa muotoutumaan pikkuhiljaa, sen roolista pidättää infrapunasäteilyä ilmakehässä jne. Kondensoitumattomana kaasuna hiilidioksidilla on joku pieni merkitys infrapunasäteilyn pidätyksen osalta, mutta jää vesihöyryn varjoon, jolla on paljon suurempi ilmakehää lämmittävä vaikutus, katso kuva 1.

Suomi on kuitenkin sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä, ja onnistunutkin siinä, kuva 2.

Etelämantereen krilli - pieni äyriäinen - stimuloi kasviplanktonin kasvua

http://phys.org/news/2016-09-nature-ocean-fertiliser.html

 

Ihmiset on ajettu uskomaan, että ihmiskunnan kestävän kehityksen tielle on asettumassa ylipääsemättömiä esteitä, yksi jatkuvasti esillä olevista asioista mediassa ja poliitikkojen puheissa on hiilidioksidipitoisuus (CO2) ilmakehässä. Epävarmuustekijöitä liittyy lähinnä hiilenkiertoon.

 

Maailman valtameret potevat raudanpuutetta

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on viime aikoina lisääntynyt, ei niinkään fossiilisten polttoaineiden polttamisen takia, vaan merten takia, koska merten normaali toiminta hiilensidonnan osalta on estynyt raudanpuutteeseen. Merissä on ollut valaita ja niiden ravintoa, kasvi- ja eläinplanktoneita moninkertaisesti enemmän 150 vuotta sitten. Valaiden määrä on pudonnut 70 % niistä määristä, mitä on ollut satoja vuosia sitten. Joidenkin valaiden osalta pudotus on ollut vieläkin enemmän. Tämä on johtanut avomerellä raudanpuutteeseen.

Uusin tutkimus puoltaa ilmakehän hiilen sitomista maaperään

Hiilenkierrosta tutkittua tietoa tulee kokoajan lisää. Osittain tai kokonaan vääriä käsityksiä korjataan ja oiotaan uudella tutkimustiedolla!?

Viljanviljely on tuottanut kasvihuonekaasuja ilmakehään, samoin karjankasvatus. Kumpaankin voidaan vaikuttaa hyvällä maaperän hoidolla. Maaperä voidaan muuttaa hiilinieluksi ja maaperän köyhtyminen ja eroosio voidaan lopettaa, märehtivän karjan laidunkierrolla, vähentämällä maanmuokkausta ja viljelykasveja vaihtamalla.

Lämpenemistä havaitaan etenkin ilmastomalleissa

Ilmakehän vesihöyrypitoisuuden muutos noudattelee lämpötilan muutosta. Myös ilmakehän CO2 -pitoisuus seuraa lämpötilan muutosta. El Niño vaikuttaa kumpaankin pitoisuuteen, pitoisuuksien kasvuun. Vastaavasti La Niña pudottaa lukemia.

Ilmastomalleissa käytetty ilmakehän suhteellisen kosteuden osalta, oletusta, että suhteellinen kosteus (RH) olisi vakio, vääristää mallien tuloksia, näyttäen liikaa lämpenemistä.

Ilmakehän vesihöyrypitoisuus lisääntynyt 1,5 % vuosikymmenessä

Vesihöyry on kasvihuonekaasu, kuten ovat myös hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, otsoni jne.

Kenellekään ei tullut yllätyksenä tämä tieto, että ilmaston lämmetessä ilmakehän vesihöyrypitoisuus lisääntyy. Vesihöyry sattuu olemaan myös tärkein kasvihuonekaasuista, muilla kasvihuonekaasuilla ei ole paljoakaan merkitystä ilmastoon. Oliko tiede kokonaan väärässä 1800-luvulla, kun CO2:n merkitystä tuotiin esille?

Suuri Ilmastohuijaus

AGW Anthropogenic Global Warming eli ihmiskunnan aiheuttama maapallon laajuinen ilmaston lämpeneminen. Tästä ei enää juurikaan puhuta, sen sijaan ilmastonmuutoksesta saamme kuulla jatkuvasti niin poliitikkojen kuin yritys- ja tiedemaailman toimijoilta. Kyllä, ilmasto muuttuu. Kyllä, ihmiskunnalla on vaikutusta ilmastoon. Kyllä, energian käytön tehostaminen ja uusiutuvien käyttö on järkevää. Kyllä, maapallon kestokyvyllä on rajat. Ja kyllä, ympäristönsuojelu on tärkeää. Mutta sitten tuleekin "mutta"!

Kohti puhtaampaa maailmaa?

Valtionenemmistöinen Fortum teki viime syyskuussa ison strategisen liikkeen ostamalla E.onilta noin 47 prosentin omistusosuuden fossiiliseen energiatuotantoon ja venäläisen maakaasun treidaukseen keskittyvästä Uniperista. Operaatio vei käytännössä ne muhkeat kassavarat, jotka Fortum oli aiemmin saanut pohjoismaisten sähköverkkojen myynnistä.

Onnistuiko veikkaus fossiilisen energiantuotannon puolesta?

Ilmastosopimuksen täyslaidallinen noudattaminen Suomessa

Sipilän hallituksen tavoitteena on panna täytäntöön sellaisenaan miten Pariisin ilmastokokouksessa on sovittu ja kuinka  EU:n jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun EU:n vuoteen 2030 saakka ulottuvan ilmastopaketin taakanjaosta päästökaupan ulkopuolisilla aloilla.

Taakanjakoasetuksen mukaan Suomen on vähennettävä päästöjään vähintään 39 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Prosentuaalinen vähennys määräytyy pääasiassa maiden asukasta kohden lasketun bruttokansantuotteen mukaan.

Ilmastonmuutoksen perusteet: Vesihöyry

Ilmastonmuutoksen perusteita käydään läpi tällä luennolla. Luennon aiheena on vesihöyry, joka on tärkein kasvihuonekaasu. Ilmakehällä on ominaisuus päästää ylimääräistä lämpöä troposfääreistä stratosfääriin, jonka johdosta stratosfääri lämpenee, mutta CO2:n ensisijainen vaikutus onkin jäähdyttää stratosfääriä. https://atmos.washington.edu/~dargan/587/587_3.pdf

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä